Nyhetsbrev från Skellefteå GK 16 september 2016

Höst och lite kallare på morgonen

Från måndag 19 september gäller tidsbokning från kl 10.00 på 18-hålsslingan.

Anledningen är att vi vill undvika skador som orsakas av spel på frostiga greener.

OBS! banan är stängd till 10.00 vid frost, är det inte frost så är det bollränna som gäller fram till 09.50.

Se gärna filmen från USGA och få en förståelse varför du inte ska beträda frostiga greener. Frostiga greener

Skärmtak och spolplatta

Det är inte enbart på banan det händer saker vad gäller om- och tillbyggnader. Vid verkstaden så byggs det nu en ny spolplatta samt ett helt nytt skärmtak.

Detta förutom den vägtrumma som nu är lagd parallellt med C-logen (gamla verkstaden) för indragning av ny vattenledning till verkstaden samt att förhindra översvämningar vid samma plats.

Fastec står för entreprenad av nybyggnation av spolplatta och skärmtak.

Medlemsenkät

SGF (Svenska Golfförbundet) har köpt in det danska verktyget "Golfspelaren i Centrum" som med stor framgång använts i klubbutvecklingsarbetet i många länder. Då SGFs klubbrådgivare kommer att arbeta aktivt med detta verktyg så har vi beslutat att även vi ska använda detta.

Vad som nu kommer att ske är att 50% av medlemmarna kommer att få ett utskick nu i september och resterande 50 % i juli 2017. Det för att få mer spridning på svaren då förutsättningarna ju varierar under året.

Funktionärsgolf

Lördagen 24 september är det funktionärsgolf kl 10.00. Vi spelar en scramble-tävling på Pay & Play banan.

För att vara kvalificerad måste du under 2016 arbetat ideellt åt klubben. Här hittar du en förteckning på de som utfört ideellt arbete under 2016.

Det kan vara så att vi glömt några namn, saknas du hör av dig till mig snarast. Enklast mailar du mig på t.johansson@skellefteagolf.se. Ange namn och vad du arbetat med.

Vill du vara med på tävlingen måste du anmäla dig till t.johansson@skellefteagolf.se med namn och golf-id senast torsdag 22 sept. Det är ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.

Vi träffas utanför Mikaels kontor 09.30 för information och sedan spel.

Som vanligt så kommer vi att bland funktionärerna som jobbat under 2016 lotta ut ett Guldmedlemskap. Kom ihåg att du INTE behöver närvara vid lottdragningen för att vinna det priset.

Har du synpunkter eller frågor om innehållet i detta nyhetsbrev är du alltid välkommen att höra av dig till mig. Maria Ericsson

Ombyggnation av Gul 1

Head Greenkeeper Anders Järnmark, Pro Mikael Berglund och VD Torbjörn Johansson i samspråk om ombyggnationen av Gul 1.

Head Greenkeeper Anders Järnmark, Pro Mikael Berglund och VD Torbjörn Johansson i samspråk om ombyggnationen av Gul 1.


Då vi länge dragits med problem med tillväxt, torka, blöta på mittenpartiet av fairway och trots tidigare försök att få ordning på det så har det nu beslutats att ta tag i problemet.

Planen för ombyggnationen är att gräva ut den första dammen ca 30 meter åt höger ut mot nuvarande fairway samt att även göra dammen längre i rikting mot greenen. Fairway kommer då även att breddas åt högra sidan så att hålet blir mer dogleg än tidigare.

Den övre dammen kommer att läggas igen helt för att skapa en plattare yta att spela in mot greenen.

Massorna som grävs upp kommer att läggas upp på fairway för att höja densamma och skapar då en nivåskillnad mot dammen för bättre avrinning.

Vi passar även på att lägga igen den kvarvarande bunkern till höger.

Gul slinga stängs från måndag 19 sept

Detta få naturligtvis konsekvenser för spelet på Gul slinga. Vi kommer från måndag 19 sept helt stänga ner Gul 1 så att arbetet kan sätta igång. Då det kommer att grävas för dränering ända från greenen så finns det tyvärr ingen möjlighet att spela hålet som ett par-3 heller. 

Planen är dock att till våren ha möjlighet att öppna Gul 1 som ett par-3 hål med tillfälligt utslag vid 100 meters-markeringen och att öppna hålet för spel från ordinarie tees så snart som möjligt.

Vi kan dock inte räkna med att detta bli möjligt förrän tidigast i juli om allt går som det ska och att vi har vädrets makter med oss.

Vi hoppas på ditt överseende med vad ombyggnationen kommer att innebära, men min bestämda uppfattning är att vi kommer att få ett mycket bättre golfhål vad gäller design och inte minst kvalitet.

Torbjörn Johansson, vd Skellefteå Golfklubb

Läs mer om projektet på klubbens hemsida, Ombyggnation Gul 1 med start hösten 2016