Styrelsen och valberedning i Skellefteå Golfklubb 2018

Pär Löfbom

Ordförande

Anneli Rönnlund

Ledamot

Jan Lundström

Ledamot

Annika Skoog

Ledamot

Anna Fahlgren

Ledamot

Jonas Öhrlund

Sammankallande Valberedningen
     

Adjungerande i juridiska frågor

Kenneth Fahlgren kenneth.fahlgren@kaiding.se
     

Revisorer

Berth Hägglund berth.haegglund@se.pwc.com
  Erik Morén erik.moren@se.pwc.com
     

Valberedning

Jonas Öhrlund jonas.ohrlund@skandia.se
  Boel Sandström boel.sandstrom@golf.se
  Isabell Burström isabell_b_m@hotmail.com
  Tommy Larsson tomy.k.larson@gmail.com