Styrelsen och valberedning i Skellefteå Golfklubb 2019

Pär Löfbom

Ordförande

Madeleine Gradin

Ledamot

Jan Lundström

Ledamot

Annika Skoog

Ledamot

Owe Lindgren

Ledamot
     

Adjungerande i juridiska frågor

Kenneth Fahlgren kenneth.fahlgren@kaiding.se
     

Revisorer

   
  Berth Hägglund berth.haegglund@se.pwc.com
  Erik Morén erik.moren@se.pwc.com 

Valberedning

   
  Jonas Öhrlund jonas.ohrlund@skandia.se
  Anna Öquist golfanna@hotmail.com
  Isabell Burström isabell_b_m@hotmail.com
  Tommy Larsson tomy.k.larson@gmail.com