Bana och range stängda

Bana och range stängda

Tyvärr är vi tvingande att stänga alla banor, även Pay & Play, samt range även idag fredag den 22/9 p.ga allt regnande.

Vi har en förhoppning om att kunna öppna i helgen.

Kommentarer