Medlemsenkät

Medlemsenkät Vision 50/50

Skellefteå Golfklubb är en av 45 golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet (SGF) påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Läs mer om Vision 50/50 www.golf.se/vision5050.

Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att det är bemötandet som är huvudanledningen. De kommer inte in i gemenskapen och känner sig inte välkomna.

Som en del i utvecklingsprogrammet ingår en medlemsenkät, Vision 50/50-enkäten, som handlar om det sociala klimatet och kulturen i golfklubben. Enkätsvaren om hur du som medlem upplever kulturen och klimatet ligger sedan till grund för klubbens fortsatta utvecklingsarbete och vi sätter stort värde på din medverkan.

Du kommer inom kort att få ett mejl med inbjudan till enkäten. Undersökningen tar några minuter att besvara och genomförs under vecka 27–28 av Skellefteå Golfklubb i samverkan med Svenska Golfförbundet och deras samarbetspartner, analys- och konsultföretaget Players 1st. Dina svar är naturligtvis anonyma.

I Vision 50/50 samarbetar SGF med Ersta Sköndal Bräcke högskola och ekonomie doktor Sophie Linghag i en studie om jämställdhetsarbete i ideella organisationer. Enkätsvaren kan komma att användas för sammanställningar och analyser på gruppnivå för golfklubbar. Har du frågor angående studien är du välkommen att ta kontakt med sophie.linghag@golf.se.

 

Tack på förhand!

Skellefteå 2017-06-30

Skellefteå Golfklubb
Styrelsen

Kommentarer